Holz und Glas 2


Ovale Glasplatte auf Holzgestell.
Tisch der Tischlerei Kuckuck   Tisch der Tischlerei Kuckuck
Tischlerei Kuckuck, 2008